A széles vagy keskeny úton?


A széles vagy keskeny úton?

A széles és keskeny út
A széles és keskeny út

Kerestük Istent és nem találtuk meg azonnal. Kiáltottunk hozzá: “Istenem hol vagy, merre talállak?”

János 14:6
Jézus így válaszolt: “Én vagyok az út, az igazság és az élet; senki sem mehet az Atyához, csakis énáltalam.

Rá kellett lépnünk arra az útra amely hozzá vezet. Sokáig azt hittük, hogy jó úton járunk, de bebizonyosodott, hogy az a széles út amelyen vagyunk rossz irányba visz.

Máté 7,13-14
“Menjetek be a szoros kapun! Mert tágas az a kapu, és széles az az út, amely a kárhozatba visz, és sokan vannak, akik azon járnak.
Mert szoros az a kapu, és keskeny az az út, amely az életre visz, és kevesen vannak, akik azt megtalálják.”

Ez szól mindenkinek aki keresi Istent. Egykor mi is a kárhozat útján jártunk, ki és be azon a kapun amelyet nem kellett keresni.
De Jézus útmutatása alapján megtaláltuk a kaput. Az ajtót. Felismertük, hogy csak Jézuson keresztül juthatunk be a szoros kapun Isten országába.

János:10:9
Én vagyok az ajtó: ha valaki rajtam át megy be, megtartatik, az bejár és kijár, és legelőre talál.

Széles és keskeny út - részlet
Széles és keskeny út – részlet

Ha ránéztek a képre, láthatjátok, hogy egy ember megy a szoros kapu irányába, hátán batyuval. A kapu mellett is ül egy ember a padon, szintén batyu van a hátán. Nem tud bemenni, csak akkor ha azt leveszi a hátáról.

Így vagyunk mi is, akiket naponta érnek megpróbáltatások, kihívások. A gondokat, bajokat, nehézségeket, haragot, megbocsátatlanságot összegyüjtjük. De ha be akarunk lépni Isten országába azokat nem vihetjük be magunkkal. Letesszük és átadjuk Jézusnak.

Naponta imádkozunk. Aki teheti kialakított magának egy csendeskamrát, ahová nem hatol be a világ zaja, kikapcsolja a telefonját, hogy ne legyen semmi ami elterelné a figyelmét és megszólítja az Urat. Alázatban leteszük elé gondjainkat, megbántásainkat, a világ napi bajait és hallgatunk az Úrra. És megtapasztaljuk az Istentől jövő békességet.

Az esti lefekvésnél a terheinket letesszük, de még jobb ha rögtön tovább is adjuk Jézusnak, akkor reggel nem kell azokat visszavenni és újakkal megterhelve tovább hordozni.

Régóta próbálom én is megtartani amit az ige tanácsol: “Haragudjatok, de ne vétkezzetek, ne menjen le a nap a ti haragotokkal.” Ef. 4:26

Néha elbukom, de az Úr kegyelmes és kivezet ezekből a válságokból. Esetleg így is, hogy elolvasom mások megosztott gondolatait és azok engem is megszólítanak. Meghallom abban az Úr hangját és elfogadtam a vezetését.

Reklámok

Hétfő reggeli gondolatok


Hétfő reggeli gondolatok

 

Rossz álmom volt.

Kocsma
Kocsma

Egy kocsmába mentem be vásárolni. Már álmomban is egy rossz hírű hely volt ez. Kértem innivalót, magamnak fröccsöt, sört a kint várakozóknak,  csokoládét a velem lévő gyereknek.  A csokit pult alól kaptam, kedvezményes áron mivel nem tiszta helyről beérkezett áru volt. Amikor fizetni szerettem volna olyan összeget mondtak ami többszöröse volt annak amit valójában fizetni kellett volna. Tudtam, hogy becsapnak, de nem ellenkeztem. A pénztárcában nem találtam a bankjegyeket pedig emlékeztem, hogy volt benne. Most csak aprópénzem volt, rengeteg apróval tele volt a zsebem, a táskám és próbálkoztam abból összerakni az ellenértéket.
Közben belém kötöttek, kigúnyoltak, kinevettek, egyesek megvédtek, majd a kocsma tulajdonosa be akart vonni valamilyen fekete üzletbe…
Nem éreztem jól magam, még a fröccsbe sem kóstoltam bele.
Felébredtem és dicsőség Istennek, vége lett az álomnak. Ennek azért örülök, mert az ilyen dolgoknak a kocsmai életnek rendszeres résztvevője voltam valamikor és onnan szabadított ki Isten.
Nem szeretem amikor kísért a múlt. Soha nem akarok visszakerülni oda!
Én onnan megszabadultam Jézus kegyelme által, és nem csak új napot, hanem új életet folytatok, amelybe az ilyen dolgok már nem férhetnek bele.
Tudom a Sátán is a világosság atyjának adja ki magát, ezért fel kell ismerni, hogy melyik fényt akarjuk követni.

Éppen ezért Jézus áldásával és vezetésével történő szép új napot és hetet kívánok mindnyájunk számára!

The Creative Eye


The Creative Eye

 

Aki őszinte szívvel áll Jézus elé annak megváltozik az élete. Testi és lelki gyógyulásban lehet része. A filmben egy csodálatos fényképezőgép található. Tulajdonosa hívja a gyógyulásra vágyó embereket. És megtörténik a csoda. De valaki nagy árat fizetett érte …

Ézsaiás 53:5
“Pedig a mi vétkeink miatt kapott sebeket, bűneink miatt törték össze. Ő bűnhődött, hogy nekünk békességünk legyen, az ő sebei árán gyógyultunk meg.”


 

Egy szempillantás alatt történik az elragadtatás

Ez a rövidfilm az extrémek bemutatása.
A teljes sötétség átcsap hihetetlen fényjátékba.
A csend átmegy ordító káoszba.
A keresztény fiúk jámborsága látszólagos agresszióba.
A lány rémülete totális átadásba.
isten kiválasztottai elragadtatnak a földről.
A világ békéje összeomlik, mint a kártyavár, pár másodperc alatt.
A Szent Szellem eltávozik, a démonok világa kiteljesedik.

(KMA rövidfilmje)

A világ útja a széles út, a keresztény ember pedig a keskeny úton jár. Gondjait, nehézségeit leteszi és Isten  megváltó kegyelmétt tartja szeme előtt.

Amikor Jézus elragadja az övéit, a hozzá hűséges embereket akkor a Szentlélelek is eltávozik a földről. Az ittmaradottak azt veszik észre, hogy mindez pillanatok alatt megy végbe és világra rátör a gonosz…

 

Bicskén voltunk


Bicskén voltunk

Bicskai Baptista Gyülekezet
Bicskai Baptista Gyülekezet
Hosszú idő óta most történt először,
hogy pár napot a lakásunkon kívül töltöttünk. Egy kedves házaspár meghívását elfogadva Bicskén voltunk három napot. Ők Bicskei Baptista Gyülekezet alkalmazásában állnak és meghívtak feleségemmel együtt. A gyülekezet lelkipásztora rendelkezésünkre bocsátott egy vendégszobát ottlétünk idejére.
Szép környezetben épült fel a templom a belső helyiségek is barátságosak, és minden kényelem megadatott arra, hogy a testvérek otthon érezzék magukat, és ne csak arra az időre maradjanak amíg az istentiszteleti alkalom tart.
DSC02549
Magdus reggel

 

Mi részt vettünk kedd este az idősek imaösszejövetelén. A lelkipásztor felkért engem és feleségemet, hogy osszuk meg velük megtérésünk bizonyságát. Ugyanakkor egy másik házaspár is ellmondta megtérésük történetét, hálát adva az Úrnak azért a kegyelemért amelynek a részesei lehettek. Nagyon jó gondolatokat hallottunk a só nélküli és sóval fűszerezett életekről, amelyben az Úr Lelke a só, amely vezet bennünket, formálja gondolatainkat és gyümölcsözővé teszi szolgálatunkat.
Imádkoztunk egymásért, egyik csapatban a hölgyek, a másikban a férfiak.
Jómagam hat kedves férfitesvér társaságában voltam, és számomra felemelő volt az őszinteségük amely megnyilvánult ezen az estén.
Imádkoztunk káros szenvedélyektől való szabadulásért, gyógyulásért, hitbéli megerősödésért, munkáért, anyagi jólétért, gyermekeink tanulásáért, jövőjükért, megtérésükért, eltávolodott hívő testvérek Istennel való kapcsolatáért, szolgálati területek megtalálásáért … és még így sem teljes a lista.

Kandalló terem Bicskén
Kandalló terem Bicskén

Másnap feleségemmel ismét bizonyságot tehettünk a közösség területén dolgozó közalkalmazottak előtt is, akik közül többen is olyan nehézségekkel küzdenek amelyekből megszabadított bennünket az Úr. Nem hiábavaló hirdetni Isten kegyelmét, mert akinek nyitott a szíve az közelebb kerülhet ezek által az igazsághoz és a megtéréshez.

Társalgó Bicskei Baptista Gyülekezet
Társalgó Bicskei Baptista Gyülekezet

Számunkra is jó volt szerető testvéri közösségben részt venni kiszakadva a megszokott egyhangúságunkból.
Hálát adok Istennek amiért vezetett abban, hogy a vendéglátó házaspár számítógépeit sikerült üzemképes állapotba hoznom,és az Internetre csatlakoztatnom. Ez által számukra is jobban megnyílik a világ és bővül
kapcsolattartási lehetőségük.
Végül elérkezett az a pillanat is amikor elindulhattunk hazafelé. Még az időjárás is szimbolizálta az elválás szomorkás pillanatát – zuhogott az eső az egész hazafelé vezető úton, megérkezve azonban rövidesen szikrázó napsütés váltotta fel a felhős égboltot.

Köszönjük az Úrnak az élményeket, az új ismerettségeket, a szolgálatot, a Lavich házaspár és a Bicskei Baptista Gyülekezet pásztorának, feleségének a vendégszeretetét.

A Biblia: Teremtés és özönvíz


A Biblia: Teremtés és özönvíz

forrás: https://www.youtube.com/watch?v=55Yxu6HZs5M

A teremtés története elevenedik meg a kezdőképekben, a Föld, a víz,ég, szárazföld és az ember teremtése. Ádámtól Éváig, az Édenkert és a bűnbeesés pillanatai amelyet a kiűzetés követ. Káin testvérgyilkossága, Nóé bárkája és Isten szövetsége a szivárvány jelentésével…

Sámson és Delila- film a Bibliából


Sámson és Delilla – film a Bibliából

Ismert bibliai történet. Sámson ereje a hajában volt, és mindaddig nem is hagyta el amíg le nem vágták azt. Isten ígéretet adott Sámson szüleinek, hogy fiuk fogja a zsidó népet megszabadítania filiszteusoktól. Sámson azonban szerelmes lett egy filiszteus hölgybe, Delilába, aki fondorlatos módón próbálta megtudakolni, hogy miben rejtőzik ereje…

Sámson és Delila
Sámson és Delila

Jókób – film a Bibliából


Jákób – film a Bibliából

Izsák fia Ézsau egy tál lencséért eladja elsőszülöttségi jogát, ezzel lemondva Isten áldásáról. Az atyai áldást fondorlatos módon Jákób kapja meg akinek ezután menekülnie kellett a szülői házból.

forrás: http://www.youtube.com/watch?v=NKLvjMemGNU

további online elérhetetőség

II. rész.  http://gloria.tv/?media=99895  

 

Jákób
Jákób