A végtelen hit


A végtelen hit

Egy amerikai középiskola edzője sikertelen az iskolában, csapata rendre veszit, a legjobb játékosok elhagyják a focicsapatot, ráadásul otthoni élete, családi kapcsolata is romokban hever. Amikor már úgy néz ki, hogy minden összeomlott Istenhez kiált segitségért. Isten meghallgatja és elindul élete, és csapata a hit útján…

Reklámok

The Creative Eye


The Creative Eye

 

Aki őszinte szívvel áll Jézus elé annak megváltozik az élete. Testi és lelki gyógyulásban lehet része. A filmben egy csodálatos fényképezőgép található. Tulajdonosa hívja a gyógyulásra vágyó embereket. És megtörténik a csoda. De valaki nagy árat fizetett érte …

Ézsaiás 53:5
“Pedig a mi vétkeink miatt kapott sebeket, bűneink miatt törték össze. Ő bűnhődött, hogy nekünk békességünk legyen, az ő sebei árán gyógyultunk meg.”


 

Egy szempillantás alatt történik az elragadtatás

Ez a rövidfilm az extrémek bemutatása.
A teljes sötétség átcsap hihetetlen fényjátékba.
A csend átmegy ordító káoszba.
A keresztény fiúk jámborsága látszólagos agresszióba.
A lány rémülete totális átadásba.
isten kiválasztottai elragadtatnak a földről.
A világ békéje összeomlik, mint a kártyavár, pár másodperc alatt.
A Szent Szellem eltávozik, a démonok világa kiteljesedik.

(KMA rövidfilmje)

A világ útja a széles út, a keresztény ember pedig a keskeny úton jár. Gondjait, nehézségeit leteszi és Isten  megváltó kegyelmétt tartja szeme előtt.

Amikor Jézus elragadja az övéit, a hozzá hűséges embereket akkor a Szentlélelek is eltávozik a földről. Az ittmaradottak azt veszik észre, hogy mindez pillanatok alatt megy végbe és világra rátör a gonosz…

 

A Biblia: Teremtés és özönvíz


A Biblia: Teremtés és özönvíz

forrás: https://www.youtube.com/watch?v=55Yxu6HZs5M

A teremtés története elevenedik meg a kezdőképekben, a Föld, a víz,ég, szárazföld és az ember teremtése. Ádámtól Éváig, az Édenkert és a bűnbeesés pillanatai amelyet a kiűzetés követ. Káin testvérgyilkossága, Nóé bárkája és Isten szövetsége a szivárvány jelentésével…

Sámson és Delila- film a Bibliából


Sámson és Delilla – film a Bibliából

Ismert bibliai történet. Sámson ereje a hajában volt, és mindaddig nem is hagyta el amíg le nem vágták azt. Isten ígéretet adott Sámson szüleinek, hogy fiuk fogja a zsidó népet megszabadítania filiszteusoktól. Sámson azonban szerelmes lett egy filiszteus hölgybe, Delilába, aki fondorlatos módón próbálta megtudakolni, hogy miben rejtőzik ereje…

Sámson és Delila
Sámson és Delila

Jókób – film a Bibliából


Jákób – film a Bibliából

Izsák fia Ézsau egy tál lencséért eladja elsőszülöttségi jogát, ezzel lemondva Isten áldásáról. Az atyai áldást fondorlatos módon Jákób kapja meg akinek ezután menekülnie kellett a szülői házból.

forrás: http://www.youtube.com/watch?v=NKLvjMemGNU

további online elérhetetőség

II. rész.  http://gloria.tv/?media=99895  

 

Jákób
Jákób

A menny kapuja, pokol lángjai


A menny kapuja, pokol lángjai

 

 

Heaven's Gates And Hell's Flames - A menny kapuja és a pokol lángjai
Heaven’s Gates And Hell’s Flames – A menny kapuja és a pokol lángjai

  A Menny kapuja pokol lángjai című filmet, 1979-ben a lengyel származású kanadai Rudy Krulik írta azzal a céllal, hogy a Biblia igazságait Isten bemutathassa az embereknek. Erre ennek a darabnak – mely különleges fény- és hanghatások segítségével próbálja a nézők érdeklődését felkelteni – komoly lehetőségei vannak. A kilenc jelenetből álló darab Jézus keresztre feszítésével kezdődik.A Megváltó a halála után feltámadt, majd visszatért a Mennyországba az angyalai közé. A történetekben a most élő emberek kerülnek a középpontba, és az előadás bemutatja, hogyan lehet a mennybe, Jézushoz kerülni a halál után, valamint bemutatja azokat a bűnöket, amelyeknek a megbánása nélkül a pokol tüzére jutunk. Láthatunk olyan élethelyzeteket, amelyekkel napjainkban is gyakran találkozhatunk. Az ördög sohasem alszik – bizonyítják a jelenetek -, és jobb ma megtérni, hinni, mint holnap a pokol tüzébe kerülni. Az író és a szereplők a valós életből vett jeleneteken keresztül igyekeznek bemutatni Jézus Krisztus szeretetét és megváltását, közel hozni a menny légkörét, bemutatni a pokol borzalmait. Az egyes jelenetek feltárják a ma emberének problémáit és egyben a megoldáshoz vezető utat is megmutatják. Isten evangéliumát hirdetik.

Ezt a színdarabot 2006-ban adtuk elő a Pestszentlőrinci Agapé Gyülekezetben.Ezzel a Havanna lakótelepen élőket céloztuk meg. Nagyon sokan eljöttek megtekinteni az előadásokat és mélyen elgondolkodtatták az embereket a látottak.

Agapé gyülekezeti előadásban 2006. - A menny kapuja és a pokol lángjai
Agapé gyülekezeti előadásban 2006. – A menny kapuja és a pokol lángjai
A menny kapuja és a pokol lángjai. Agapé Gyülekezet 2006. Két István a  két kőműves szerepében.
A menny kapuja és a pokol lángjai. Agapé Gyülekezet 2006. Két István a két kőműves szerepében.

Ebben a evangelizációs színdarabban én játszottam a frissen megtért kőművest (mikrofonnal a kezemben) akire röviddel a megtérése után ráomlik a fal. Mégis, akár az életünk utolsó pillanatában bekövetkező megtérés is belépést biztosít a mennyek országába.

A Kozma utcai börtönben is voltunk ezzel a színdarabbal és megszólítottuk vele az elítélteket. Ezt követően évente több alkalommal is evangélizáltunk itt, bibliai történetek színpadi feldolgozásával, vagy pedig egy-egy dicsőítő zenekar, együttes szolgálatával hívtuk megtérésre a börtön lakóit.