Advent


Advent

Mi az advent?

Reményteljes várakozás, lélekben való felkészülés,
a szív kitárulása, Krisztus elközelítése.

Mondjátok meg Sion leányának: Ime a te krályod jön hozzád!
Máté 21,5

Érdekesek az Újszövetség történetei. Minden egyes leírása egy egyszeri történelmi tény. Azt mondja el, ami kb. 2000 évvel ezelőtt egyszer megtörtént. De az a különös, hogy bár a bibliai történetek csak egy egyszeri eseményt állítanak elénk, ezek állandóan megismétlődnek – ma is.

Az Úr Jézust egyszer feszítették meg a Golgotán, de a világ azóta is állandóan keresztrefeszíti. Egyszer helyezték őt a sírba, de azóta minden évszázadban halottnak nyilvánítják. És minden nemzedék újra átéli, megtapasztalja dicsőséges feltámadását.

Egyszer mondta egy síró anyának Nain város kapijánál: “Ne sírj!” – de máig is vigasztalja a szomorkodókat.

Egyszer támasztotta fel a naini ifjút, de azóta milliók tesznek bizonyságot arról: ,,Mi tudjuk, hogy átmentünk a halálból az életre.”

Ez a helyzet Jézus bevonulásánál is. Régi történet ez. Igaz! És mégis: zajos, izgatott, szétesett világunkban naponta megtörténik: ,,Ime a te kirűályod jön hozzád!” Ez tény. Ő jön! Minden attól függ, hogy észrevesszük-e ezt.

Mennyi kérdés, nyomorúság és probléma tölti be a szívünket. De mindezeket teljesen más megvilágításban látjuk, ha meghalljuk: ,,Ím jön, ím jön szelíde, Merő szeretet ő. Maradj meg nála híven, Te csüggedt szenvedő!”

… és menetközben felsőruhájukat az útra terítették.
Lukács 19, 36

Mindenképpen csodálatos volt az az adventi tömeg ott, az Úr Jézus bevonulásánál!
De könnyen elképzelhető, hogy a földreterített ruháknak volt egy kedvezőtlen rossz oldala is.

Magam elé képzelek egy férfit, aki a jeruzsálemi útra a legjobb ruháját vette fel és most leterítette a porba. Amikor Jézus elvonult, felvette a köntöst a földről.
Nagyon csúnya és piszkos lett a portól és a paták nyomától. “Mit szól majd a feleségem?” – villant át az agyán. Azonban nem engedi, hogy valami is megzavarja ennek az órának az örömét.
“Nem baj!” – mondja magában – “az Úr Jézus megérdemli az ünneplőruhát.” Ezzel továbbmegy. Meggyőződése, hogy nagy áldozatot hozott. ez igaz is. De vajon sejti-e, hogy ez túlságosan kevés? Jézus Krisztus Úr. Ő nem csak “valamit” akar tőlünk, hanem annál sokkal többet. Nem csak pénzt, áldozatot, ruhát, vagy más “valamit”. Ő bennünket, egész valónkat akarja!

Azért halt meg értünk a kereszten, bűnhődött a mi vétkeinkért és váltott meg minket, hogy az ő tulajdona legyünk.
Itt ez a hajszáléles különbség a “vallásos” és az igazán hívő ember között: ,, … hogy az ő tulajdona legyek!” Itt nem egy sötét zsarnokról van szó, hanem az Úrról, aki többet tett értünk, mint bárki emberfia.

Egy ének így hangzik:
,, Tiéd örökre!
Megváltva véreden,
Megmosva általad,
Tiéd a szívem.”

El tudod ezt mondani te is?

forrás: Új élet 1966 (4.évfolyam 6.szám) (Advent és karácsony cikkek W. Busch ,,365 mal Er” c. áhitatos könyvből.)

Reklámok

Havanna lakótelepi misszió folytatódik


Nagyon ritkán szokott előfordulni, hogy nem marad idő egy-egy ige felolvasására a Bibliából. Szinte minden csoportalkalomnál beszélünk az Úr igéjéről,  szeretjük megosztani gondolatainkat az olvasottakról. Ez jó, mert ahányan vagyunk Isten annyiképpen vezet minket annak megértésében. A kicserélt gondolatok igen építően szoktak ránk hatni.

Dicsőítés a Havanna csoport keddi alkalmán

Az elmúlt héten dicsőítéssel kezdtük. Hosszú idő óta hiányzott ez a keddi alkalmainkról, de most, hogy ez megtörtént rögtön tűzre lobbantott mindnyájunkat.

Én személy szerint nem szoktam énekelni, mert elriaszt a saját hangom, Talán amikor sokan vagyunk megpróbálkozom, mert úgy vélem az én hangom elvész a tömegben.

Elgondolkodtam, hogy Isten gyönyörködik a varjú hangjában is, akkor miért ne tetszene neki a “bacsipistás” ének?  Bátrabb lettem, behunytam a szemem, így nem kellett attól tartatom, hogy megfigyelhetem  a  testvérek arcát miközben dicsérem az Urat.

Nem kaptam negatív kritikát, ezért valamelyest visszanyertem az önbizalmam.

Gondok és nehézségek mindenki életében előfordulnak. Ezek alól még a keresztények sem kivételek. A különbség annyi, hogy a hívők tudják, hogy gondjaik ellenére sincsenek egyedül, és Isten ígéretei; a reménység, a hit  és a bizalom átsegít a megpróbáltatásokon.

Sajnos akiknek az életéből még hiányzik Jézus Krisztus kegyelme azoknak nehéz feldolgozni az élet támadásait és nagyon hamar kerülnek reményt vesztett, letargikus állapotba.

Akik megtértek tudják, hogy Isten kegyelméből és szeretetéből semmi és senki nem ragadhat ki. Ezt mi is szeretnénk tudatosítani vendégeinkkel. Rávezetjük őket az egyedüli megoldásra, Jézus követésére. Hirdetjük az evangéliumot, “vetjük a magot”.  Akinek van füle és hallja az örömhírt, döntést hozhat és tagja lehet Isten országának.

Az elmúlt héten Erzsike és András volt a vendégünk. Imádkoztunk Erzsikéért aki betegségekben szenved és kértük az Urat, hogy segítse őt a teljes megtéréshez.

Ezen az alkalmon voltak könnyek és mosolyok. Isten békessége betöltötte szívünket, és az összejövetelt dicsőítéssel és áldással zártuk be.

2014.11.11.